Calatoria 1

Calatoria 1
DEX-ul precizează: „călătorie, călători. s.f. acţiunea de a călători; drum pe care îl face cineva într-un loc mai depărtat.”
Nu ne vom referi aici la călătoria turistică, de destindere sau de afaceri. Făt-Frumos sau orice al personaj de basm, face o călătorie iniţiatică, menită să-i valorifice calităţile şi să-i amelioreze sau elimine defectele, dar mai ales să-l facă să-şi conştientizeze Eul şi misiunea.
Putem să enumerăm mulţi eroi, care s-au desăvârşit călătorind (Ulysses) sau ne putem referi la rolul călătoriei în destinul unor mari creatori, chiar dacă am aminti numai pe Eminescu. Ca adolescent a însoţit  o trupă de actori, timp în care a cunoscut foarte bine plaiurile româneşti, a cules folclor, s-a găsit pe sine, s-a maturizat ca om şi ca artist.
În evul mediu, cel ce voia să înveţe o meserie, devenea mai întâi ucenic şi după ani buni de ucenicie, calfă. Calfa trebuia să-şi încununeze învăţătura cu o lucrare proprie, care să-i certifice măiestria. Înainte de a fi recunoscut meşter, de către membrii breslei, el trebuia să facă o călătorie într-o altă ţară, pe parcursul căreia trebuia să se întreţină singur din practicarea meseriei sale. Abia la sfârşitul călătoriei, care dura cel puţin un an, la întoarcerea acasă, i se acorda titlul de Meşter. La acea vreme călătoria făcea parte din educaţie şi anii de şcoală…
Călătoria completează în mod fericit orice educaţie şi lărgeşte orizontul spiritual la fel de mult ca şi studiul teoretic, căci contactul direct nu poate fi înlocuit cu nimic.
Nu orice plecare la drum este călătorie, căci aceasta presupune respectarea anumitor reguli, care o transformă într-un examen de maturitate. Adevărata călătorie trebuie să fie un act grav şi marcant, un cutremur al vieţii noastre obişnuite, prin dezvăluire şi trăire nemijlocită a realităţii. E nevoie ca adolescentul, copilul,  tânărul,  să vadă el însuşi că se poate şi altfel, că sunt şi alte soluţii, diferite de cele de acasă, că soluţiile noastre nu sunt singurele posibile. Nu neapărat mai bune sau mai rele, ci altele. Călătoria deschide mintea şi inima omului dezvăluind o infinitate de soluţii posibile pentru orice problemă minoră sau majoră… călătoria aeriseşte copilului, adolescentului, tânărului inima şi mintea, îl scoate din mediocritatea cotidianului, din suficienţă şi-l face să trăiască şi să se simtă în mod real „cetăţean al pământului”, parte a Creaţiei. Căci călătoria este un mijloc de a constata pluralitatea, relativitatea axiomelor, este „cutremur regenerator”. Ea prilejuieşte contactul cu ineditul, cu necunoscutul, cu noul, cu neaşteptatul, cu alţi oameni. Ea, călătoria ne învaţă adevărata solidaritate… Cunoaştem alţi oameni, diverşi cu o altă scară de valori… şi învăţăm că semenii noştri, nu trebuie să fie identici cu noi. Astfel călătoria devine un examen de maturitate şi nu trebuie să ne temem (ca părinţi ori dascăli) că ea ar deschide gustul dezrădăcinării sau expatrierii, căci ea e măsura adevăratei iubiri pentru acasă. Întors din călătorie, vei preţui cu adevărat ceea ce ai. Acest pericol al dezrădăcinării pândeşte doar pe cei slabi, fără echilibru interior, pe cei neserioşi şi labili. Pentru cel ce ştie „să vadă” şi „să asculte”, călătoria este periplul iniţiatic, trezire la realitate, lărgirea perspectivei.
N. Steinhart spune în „Primejdia mărturisirii”: Sunt convins că o educaţie adevărată, implică nu numai învăţare, ci şi călătoria. Sunt convins că anii de călătorie completează în mod minunat orice educaţie şi că lărgesc orizonturile spiritului şi întreaga fiinţă, cel puţin tot atât de mult cât şi studiile cele mai aplicate şi mai susţinute. Da, călătoriile primenesc, aţâţă, dezvăluie, înţelepţesc şi creează o stare de spirit deschisă şi receptivă, ce nu poate fi decât de cea mai mare priinţă.
prof.Ileana Vasilescu
http://artadeaeduca.ro/cursuri/cursuri-recomandate-parintilor-cu-copil-de-6-7-ani/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>