Dimensiunea spirituală a omului

Dimensiunea spirituală a omului

             Cenușăreasa educației este tocmai dimensiunea spirituală a omului. Educația tradițională, comunistă și debandada actuală, numită învățământ românesc, ignorând deliberat, excluzând ori confundând lipsa spiritualului cu libertatea individuală, mutilează practic ființa umană prin refuzul șansei unei dezvoltări integrale și armonioase.

        Este greu de explicat dimensiunea spirituală a omului. Omul, pământul, galaxia noastră, etc. sunt manifestări ale Spiritualului, care este etern. Din acest imens Spiritual a primit în dar o scânteie. Omul este singura fiinţă de pe Pământ purtătoare a unui „Eu” ca a patra componentă fiinţială. O fiinţă care îşi poate zice sieşi „Eu” este o lume în sine. Dumnezeu, ce se revelează fiinţelor inferioare numai din afară, ca fenomene ale realităţii înconjurătoare, la om  vorbește înlăuntru.  Omul nu este numai  o fiinţă care se naşte fizic şi apoi îşi dezvoltă o personalitate şi calităţi spirituale în corpul fizic în contact cu lumea. Copilul, la naştere, are un corp format prin ereditate şi o individualitate spirituală proprie.  Fiecare  din noi  are la naştere atât un potenţial genetic, cât şi unul biografic. Potențialul genetic este ceea ce noi moștenim de la părinți. Potenţialul biografic înseamnă incarnări succesive ale acelei entităţi umane (reîncarnare) dar şi evoluţia văzută ca reîncarnare a Pământului. Acest potenţial biografic este reflectat în conştiinţă ca Eu, miezul tainic şi profund al fiinţei noastre.  Impulsurile şi instinctele se ridică din trup căutând satisfacţia şi sunt trăite în suflet.  Prin spirit omul aparţine Lumii spirituale, prin corp omul aparţine  Pământului. Vorbim de un om de lumină și un om de lut, al doilea fiind manifestare terestră a primului. Viaţa spirituală se concretizează în trei forme: starea de veghe, starea de vis, starea de somn. Starea de veghe sau când suntem treji, presupune conştientizarea  „prezenţei” noastre constante, ca spirit, în tot ce facem, rărirea momentelor când „suntem pe pilot automat”. Starea de vis reflectă prin vis  ce primim prin starea noastră de veghe, ori prin starea de somn. În starea de somn, corpul nostru fizic şi corpul nostru eteric rămân în pat, iar sufletesc-spiritualul nostru merge în Cer, unde are pe toată durata somnului o „convorbire” cu Îngerii.  

 

În ce priveşte educarea spiritului, pe care îl confundăm cu gândirea, toţi ne liniştim, după ce am constatat, că avem un copil inteligent (la o vârstă când el doar imită inteligenţa noastră) şi începem să facem planuri pentru, cum va deveni copilul/elevul şi mai inteligent. Inteligenţa este partea mai mică, inferioară, latura cea mai supusă influenţelor Luciferice și Ahrimanice, din spiritul uman. Spiritul uman pe lângă inteligenţa, ce reprezintă cam 15% din capacitatea creierului, are o mulţime de alte abilităţi spirituale, din care face parte şi gândirea vie, abilități, pe care nu le conştientizează, nu le educă şi nu le foloseşte şi pe care lumea modernă le numeşte, grosso modo şi adesea parodic, capacităţi paranormale. Toţi avem în germene, toate capacităţile lui Cristos, căci după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu am fost zidiţi şi Dumnezeu este în noi. Doar că noi nu ne cultivăm calităţile ca  Cristos, de exemplu iubirea, liniştea!

Educarea spiritului copilului/elevului înseamnă activitate spirituală, aducerea în viața lui a sensului înalt al lumii prin fapte spirituale:

  • Cultivarea încrederii copilului în percepțiile sale spirituale: îngeri, pitici, elfi, alte ființe.

  • Contemplarea naturii,

  • Rugăciunea mai ales ca trăire,

  • Parcurgerea  sărbătorilor Ciclului anual prin trăirea esenţei fiecăreia,

  • Presimţirea  și acceptarea existenţei şi cercetarea dimensiunii nepipăibile  a Cosmosului,

  • Întâlnirea cu Cristos,

  • Crearea  condiţiilor (prin conservarea predispozițiilor existente) pentru dezvoltarea unor abilităţi spirituale, mai târziu ca adult.

 

Din cauza concepţiilor şi metodelor şcolii tradiţionale,  credem  toţi, că „a fi deştept” este foarte important pentru că ne transformă obligatoriu în winner-i (câştigători) şi nu facem deosebirea inteligenţă-înţelepciune.

Înţelepciunea este inteligenţa morală, cea capabilă să discearnă între Bine şi Rău, care nu pierde din vedere, niciodată, binele celorlalţi şi nici consecinţele deciziilor luate.

Intelectualii  nu se mai ocupă de conţinutul gândirii, ci de forma acesteia. Ei nu se preocupă de raportul dintre cel ce gândeşte şi ceea ce gândeşte, ci de metode şi  structuri. Consecinţele acestei alegeri: se înmulţesc studiile pedagogice, în care nu mai există nici dascăli, nici elevi, ci o a treia realitate lipsită de Eu, un sistem. Pe scurt alergăm spre obiect, spre maşină. Vrem să-l uităm pe cel, pentru care este făcută maşina (da, chiar şi maşina Universului). Am da mult să ne debarasăm de acest hazard stânjenitor, de acest neprevăzut încăpăţânat, care este omul, de acest risc imposibil de programat, care este Eul din om, precizează Jacques de Lusseyran în  articolul  „Împotriva profanării Eului”.

Raţionamentele,  gândurile şi informaţiile abstracte şi  materialiste, prematur aduse în viața copilului/elevului, nu devin abilităţi sufletesc-spirituale, ci sunt în mod real o piedică serioasă în evoluţie. În plus raţionamentele,  gândurile şi informaţiile abstracte şi  materialiste în exces, duc la răceală sufletească, lipsa comunicării reale, singurătate, nevroze de toate tipurile, lipsa idealurilor, ridicarea  scopurilor la rang de ideal de viaţă, neidentificarea şi neînţelegerea lecțiilor și misiunii personale de viaţă.

Ileana Vasilescu

http://artadeaeduca.ro/cursuri/cursuri-pentru-parintele-cu-copil-de-la-0-la-5-ani/

http://artadeaeduca.ro/cursuri/cursuri-recomandate-parintilor-cu-copil-de-6-7-ani/

http://artadeaeduca.ro/cursuri/cursuri-recomandate-parintilor-cu-copii-de-8-9-ani/

Curs Cum sa-l faci pe copilul tau sa indrageasca lectura   http://artadeaeduca.ro/cursuri/460/

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>