Taina Jocului de Crăciun (Vicleim, Nașterea Domnului)

Taina Jocului de Crăciun (Vicleim, Nașterea Domnului)

 

 

Nu  facem serbare şi sărbătoare de dragul spectacolului, ci din raţiuni spirituale și educative clare.

Introdus în mod sănătos și practicat în mod just, Jocul de Crăciun devine o viețuire inițiatică ce ne cufundă în Taina Crăciunului.

Nașterea Domnului este o mare Taină spirituală și în pregătirea și susținerea spectacolului esențială este viețuirea Tainei. Memorarea se face simplu, prin repetare în clasă. Învățătoarea spune și elevii repetă bucata cu bucata până când tot textul este învățat. Totul se face într-o atmosferă de seriozitate luminoasă care să faciliteze viețuirea Tainei momentului. Textul nu se trimite pe mail sau alte variante, elevilor ori părinților cu indicația: de memorat. Ăsta este un sacrilegiu față de Evenimentul cosmic și față de sufletul copilului.

Este foarte important să participe toţi elevii. Pentru aceasta este necesară o profundă cunoaştere a etapei de dezvoltare a copilului şi a nevoilor sale sufleteşti şi spirituale. Interpretarea  textului cu Naşterea Domnului (Vicleim) se face cu ajutorul tuturor elevilor din clasă, nu doar cu cei aşa-zis, talentaţi, pentru că nu ne interesează spectacolul, ci trăirea interioară a fiecăruia şi a colectivului clasei ca întreg, dar şi coagularea comunităţii clasei: elevi, părinţi, bunici, fraţi, surori, dascăli. O să spuneţi: nu sunt treizeci de roluri! Ba sunt dacă vrem să fie: trei-patru crainici (povestitori), un mic cor (să cânte melodiile Crăciunului), soldaţi, animale vorbitoare în staul, regizor, scenarist, costumieri, „meşteri”, care să facă decorul, etc. După descrierea fiecărui personaj, a importanței lui, învățătoarea distribuie rolurile. Nu schimbăm rolurile odată atribuite la insistența elevilor sau părintilor. Asta este lipsă de caracter din partea învățătoarei și instaurare a imoralității în sufletele copiilor. De-a lungul anilor veţi schimba rolurile între elevi, puteţi invita pentru anumite roluri, profesori, părinţi şi puteţi dumneavoastră înşivă să vă asumaţi un rol… pregătirea reprezentaţiei este un minunat prilej de cunoaştere reciprocă pe fondul iniţierii în Taina Naşterii Domnului.

 

Avantajele implicării clasei în pregătirea unei serbări:

1. Educă memoria, simţul artistic, simţul umorului, capacitatea de a lucra în echipă,, dicția.

2. Prilejuieşte  o trăire spirituală autentică şi vieţuirea comuniunii dintre semeni şi cu Dumnezeu.

3.Omul n-are frică mai mare decât cea de a vorbi în public şi-i ajutăm astfel pe copii să-şi depăşească această teamă şi să înveţe să-şi spună punctul de vedere deschis şi civilizat. Iar părinţii sunt foarte bucuroşi şi mândri să-şi vadă copii pe scenă.

4. Dă posibilitatea exerciţiului social, în condiţii de muncă creativă în colectiv, de emoţii şi de trăire spirituală.

5. Proximitatea artisticului, frumosului, adevărului educă moral prin modelele oferite şi nu prin demers  teoretic arid. Copii au nevoie de modele şi de ambianţa unui Eu în viaţa lor.

6. Coaguleză colectivul, îi optimizează funcţionarea, îl pregăteşte pentru corecta autoadministrare în situaţiile de criză de mai târziu.

7. Creează clipe frumoase de bucurie şi satisfacţie care le vor da, mai târziu, puterea de a înfrunta viaţa.

8. Serbarea este un adevărat demers spiritual și educativ, ce răspunde  adecvat şi armonios nevoilor fizice, sufleteşti şi spirituale ale copilului.

9. Sărbătoarea-serbarea stabileşte un raport corect muncă-sărbătoare, dezvăluind micului om bucuria muncii.

10. Pregătirea  serbării pune pe baze sănătoase relaţia elev-dascăl şi creşte în mod just autoritatea profesorului.

11. Este o experienţă spirituală, sufletească şi educativă constructivă pentru toţi cei implicaţi.

12. Prin serbarea-sărbătoare ne conectăm la Cosmos şi ieşim din timpul cronologic, intrăm în cel absolut,  punem un deget în barba lui Dumnezeu.

 

Textul poate fi o compilaţie sau un colaj de texte populare, dacă nu avem unul foarte frumos sau dacă nu avem talent literar (dascălul sau elevul).

Pentru reuşita interpretării „actorii” trebuie să interiorizeze textul, această interiorizare fiind un drum iniţiatic, pentru ei dar şi pentru dumneavoastră, care veţi medita iară şi iară asupra semnificaţiilor diverselor replici, a diverselor tipologii, a diverselor gesturi…sunt binevenite şi exerciţiile  de dicţie…

Tehnica punerii în scenă. Se merge în clasă şi se spune povestea Crăciunului: Naşterea Domnului, cu particularităţile din textul ales. Se multiplică textul. Apoi se anunţă că vom pregăti o serbare şi se trece la memorarea textului, în clasă, câte 10 minute, ca premiu pentru că au fost cuminţi. Treptat se măreşte timpul şi se conjugă cu memorarea de acasă. Dascălul distribuie rolurile şi dă mici indicţii menite să entuziasmeze respectivul elev pentru rolul primit. Memorat în proporţie de 55% se poate deja repeta în paralel cu memorarea.  Se explică contextul istoric( cls III-IV), pe înţelesul vârstei, se explică cuvintele necunoscute…Se discută pentru a adânci fiecare personaj şi pentru ca interpreţii să găsească tonalitatea şi intensitatea potrivită. Se ascultă cu mare atenţie sugestiile micilor actori. Când repetam cu o clasă întâi şi eram la scena în care Irod tăia pruncii (păpuşi înfăşate) un elev a exclamat: Dar mămicile nu plâng când Irod le taie pruncii?

 Deja se trece la procurarea/confecţionarea costumelor de către părinţi. Se improvizează masiv. Costumele se improvizeză şi sunt şi ele o „aventură”, care sporeşte bucuria sărbătorii. Cămăşile albe ale taţilor pot deveni cu o centură aurie şi încreţirea mânecilor excelente costume de îngeri la care se adaugă aripile. Dintr-o bucată de doi-trei metri de pânză albastră, prinsă în ace de siguranţă se aranjează o splendidă mantie pentru Fecioară; Iosif poate purta căciulă şi cojoc de oaie… sau o mantie prinsă cu ace de siguranţă  etc. Hangii au pălării cu bor larg, şorţuri, cămăşi colorate viu. Irod are evident coroană, din carton acoperit cu staniol, sabie, de lemn vopsit cu bronz argintiu, mantie bogată, dintro veche rochie de ocazie a mamei. Regii au costume pestriţe, turban improvizat dintrun şal, papuci turceşti, şalvati, etc.

Costumele  confecţionate anume pentru Vicleim în clasa I (când părinţii au mare disponibilitate) se pot face cu rezerve care să permită folosirea lor până în clasa a IV a. Ele devin bun al colectivului clasei.

Este interzisă folosirea măştilor la elevii de la clasele 1-4. Îl putem îmbrăca pe copil în tigru de exemplu, dar fără a-i acoperi faţa. Psihologic masca îl afectează pe copil şi nu ne asumăm acest risc.

Decorul poate lipsi, poate fi sugerat: un brad natural care apoi e ornat şi folosit la împărţirea darurilor, ieslea, sau  la clasa a doua şi a treia potate fi desenat pe carton staulul şi capetele animalelor de elevi talentaţi în această direcţie.

Se cooptează elevii ce ştiu să cânte la instrumente, pentru a beneficia de muzică vie.

A sosit minunata zi. La sosire, cei veniţi (elevi, profesori, părinţi, bunici, rude, invitaţi) sunt întâmpinaţi de un labirint făcut din crengi de brad pe podea, labirint, ce trebuie străbătut cu mărul (scobit şi completat cu o lumânare aprinsă) primit la sosire, pentru a ajunge fiecare la locul său, dinainte stabilit, pentru a evita agitaţia, care ar perturba atmosfera. După reprezentaţie poate urma serbarea pomului de iarnă. Sub pom se poate pune sacul moşului. Sărbătoarea se încheie după gustarea dulciurilor aduse de fiecare, cu intonarea colindelor împreună: elevi, dascăli, părinţi, bunici, fraţi.

Îți salvezi copilul de dezamăgirea provocată de materialiștii, care țin neapărat să răspândească frigul lor interior spunând copiilor că Moș Crăciun nu există, dacă an de an îi spui că darurile sunt aduse de Pruncul din Iesle.

Jocul de Crăciun este o Mare Taină,  care ne scate din cotidianul comercial care ne ofilește sufletește, ne armonizează și ne capacitează pentru anul ce urmează, cu toate darurile lui spirituale.

Fie ca Pruncul să se nască  și în Ieslea sufletului tău!

prof. Ileana Vasilescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>